اما موجبات قساوت قلب چند چیز است:

اول: معصیت و نافرمانی خدای تعالی است چنانکه امیر المؤمنین(علیه السلام) فرموده:

«ما من شیء افسد للقلب من خطیئة» یعنی: چیزی فسادش برای قلب از گناه و نافرمانی خدا بیشتر نیست.

و فرموده:«لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب» ترجمه:هیچ دردی برای دلها دردآورتر از گناهان نیست.

دوم: خوردن حرام، چنانچه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده:

«یا علی! من أکل الحرام سوّد قلبه» یعنی: یا علی(علیه السلام)! کسی که حرام بخورد دلش سیاه می شود.

سوم: خوردن مال شبهه ناک که دل را می میراند به نحوی که خدا را فراموش کند.


چهارم: طول أمل، یعنی درازی آرزو، چنانچه خدای تعالی به موسی فرموده که:

«یا موسی! لا تطول فی الدنیا أملک فیقسو قلبک» یعنی: ای موسی! آرزویت را در دنیا طولانی نکن که قسی القلب می شوی.

پنجم: مال زیاد داشتن، که امیر المؤمنین(علیه السلام) فرموده:

«إنّ کثرة المال مفسدة للدین و مقساة للقلوب» یعنی: بدرستی که مال بسیار فاسد کننده دین و سخت کننده دل هاست.منتظر پست بعدی باشید...برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  عوامل قساوت قلب ,  موانع گریه ,  اشک ,