ششم:به فکر دنیا بودن و همّ آن را در دل داشتن، چنانکه در روایت وارد شده که:

«تفرغوا من هموم الدنیا ما استطعتم فإنه من کانت الدنیا همّته قسی قلبه و کان فقره بین عینیه» یعنی:خودتان را از همّ و فکر و علاقه دنیا، تا آنجا که می توانید آسوده کنید، بدرستی که هر کس همت او برای دنیاست دلش سنگ و سخت می شود و احتیاج او در مقابل دو چشم اوست(جز دنیا چیزی را نمی بیند.)

هفتم: کثرت همّ قوت موجب قساوت قلب است، چنانکه حضرت خاتم الأنبیاء(صلی الله علیه و آله و سلّم) به امیر مؤمنان(علیه السلام) فرموده است:

«یا علی! خمسة یمیت القلب الی أن قال و کثرة همّ القوت» یعنی: پنج چیز است که قلب را می میراند، - تا اینکه فرمود و بسیاری همّ قوت (غذا).


هشتم: نشستن با شخص گمراه و حاکم جائر، رسول خدا(صلی الله علی و آله و سلّم) فرمود:

«اربعة مفسدة للقلوب الی أن قال مجالسته الموتی؟ قال مجالسته کل ضالٍّ عن الإیمان» یعنی: چهار طائفه اند که قلب ها را فاسد می کنند تا اینکه فرمود- همنشینی با مردگان! به آن حضرت گفته شد: مراد از همنشینی با مردگان چیست؟ فرمود: همنشینی با هر غیرمؤمن گمراهی و جائر الأحکام و هر جائری.

نهم: همنشینی با متسلط، در حدیث امام صادق(علیه السلام) است که فرموده:

«من جلس مع السلطان زاده الله القسوة و الکبر» یعنی: کسی که با متسلطی بنشیند، خداوند قساوت و تکبر او را زیاد می کند.منتظر پست بعدی باشید...برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  عوامل قساوت قلب ,  موانع گریه ,