بیست و سوم: تاخیر انداختن نمازها از اوقات خود بدون عذر شرعی، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده: تاخیر انداختن نماز از وقت قساوت قلب می آورد.

بیست و چهارم: دل ها را در حال نماز متوجه به جای دیگر و چیز دیگر نمودن، چنانکه در حدیث وارد شده که قساوت قلب می آورد.

بیست و پنجم:  زیاد خوردن و زیاد آشامیدن قساوت قلب می آورد چنانکه در حدیث آمده که فرمود:

«لا تمیتوا القلوب بکثرة الطعام و الشراب فإنّ القلب یموت کالزرع اذا کثر علیه الماء» یعنی:دل های خود را به خوردنی و آشامیدنی زیاد نمیرانید زیرا که دل مانند زرع است که از آب دادن زیاد فاسد می شود.


بیست و ششم: در حال سیری و اشتها به طعام نداشتن، طعام خوردن موجب قساوت قلب است چنانکه در حدیث وارد شده است.

بیست  و هفتم: زیاد گوشت خوردن قساوت قلب می آورد.

بیست و هشتم: خوابیدن بعد از خوردن طعام، چنانکه روایت شده که امام(علیه السلام) فرموده:

«أذیبو طعامکم بذکر الله تعالی و لا تناموا علیها فتسقوا» یعنی: طعامی را که خوردید به ذکر خدا آب کنید و پس از خوردن طعام بلافاصله نخوابید که قساوت می آورد.


منتظر پست بعدی باشید...برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  عوامل قساوت قلب ,  موانع گریه ,