دفع این مرض علاک کننده به چند چیز است:

اول:

فرمایش نبوی است که به امیر مؤمنان(علیه السلام) فرموده:

«یا علی! خمسة تجلو القلب و تذهب القساوة: مجالسة العلماء، و مسح رأس الیتیم و کثرة الإستغفار و سهر الکثیر و الصوم بالنّهار» یعنی: ای علی(علیه السلام)! پنج چیز است که قلب را جلاء می دهد: نشستن با علماء و دست کشیدن به سر یتیم و بسیار طلب آمرزش کردن در اوقات سحر ها و کم خوابیدن و روزه گرفتن در روز.

و در خبر دیگر فرمود:

« یا علی! تنّور القلب قرائة قل هو الله احد» یعنی: خواندن سوره قل هو الله احد قلب را نورانی می کند.

«و قلۀ الأکل و مجالسظ آلعلماء و اکل حباب الغلات» و کم خوردن و نشستن با علماء و خوردن دانه حبوبات.

والسلام علی من اتّبع الهدی

منبع: البکاء للحسین(علیه السلام)/صفحه130-137

 برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  علاج قساوت قلب ,  گریه بر امام حسین(ع) ,